Bröderna Jonsson

Niss-Oskar
Jonsson f1909

Niss-Oskar Jonsson drev denna firma parallellt med Jonssons fabriker. Han ville hålla firman “hemlig” för att inte störa huvudverksamheten. Man bedrev den från bostaden i Mobyn och det var i huvudsak en postorderverksamhet. Man konkurrerade därför i viss mån med Jofas detaljistkunder
  
 // Lennart Niss Jonsson November 2015

« 1 of 2 »
« 1 of 2 »

Niss Oskar Jonsson har drivit ett flertal företag både i skinnbranschen och inom andra områden
Nedan länkar till bolag med koppling till Niss Oskar


Företag i skinnbranschen

JOFA Skinn
Jofama skinn
Läderbolaget
Malungs skinnindustri
Bröderna Jonsson
Skinnform skinnmöbler
Malungsbutikerna

Företag i andra branscher
JOFA Sport Niss Oskar 1926-1973
JOFA Sport 1973-2010
Jofama/REC Sport
Bröderna Jonsson
Adams
Malungs stormarknad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *