Konsum Malung

Bild från Konsum på Grönlandsvägen med Åke Holmberg & Olle Johansson ("Guld-Olle") Olle kallades "Guld-Olle" efter en osannolik vinst på Engelska tipset. Lotterivinsten finns beskriven i en Fib Aktuellt från 1967, där även andra vinnare från Malung omnämns Det förekom diskussioner på facebook om Olle jobbade på HJ's eller på Konsum på Grönlandsvägen. Artikeln i Fib Aktuellt anger att han jobbade på Konsum, så det får stå för sanningen tills något annat dyker upp.

Vålbergets fäbodar Öje

Vålbergets fäbodar Öje Sidan innehåller en kartbild och en tidningsartikel om "Den sista fäbodkullan"

Malungs Nya Möbelfabrik Romarheden

Malungs Nya Möbelfabrik Romarheden 2 nya foton inifrån snickeriet och porträttfoto på Magnus Eriksson. Bilderna från dottern Gunborg Larsson via Karin Björklund Jönsson

Nyheter (Från den gamla websidan 201708)

Denna sida är utvecklad i wordPress. Den förra var inte lika flexibel, och hade en hel del begränsningar. För att kunna följa utvecklingen av denna websida bakåt i tiden har jag därför här lagt in dom uppdateringar som gjordes på den gamla sidan: Senast nyhet längst upp: 20170829: Högfjällshotellet. Nya bilder från Bo Söderberg. Bygget med byggnadsställningar, plåtslagare, byggnadsställningar 20170819: Högfjällshotellet. Info kring uppförandet och om tvisten mellan Wilhelm Clüver & Per Danils. (Mtrl från Göran Paulsson) 20170808: Älgsjöselen. Fotografier från 1960-talet. Bilder från Knekt Mats Olofsson 20170808: Normark. Bolagsstruktur/Organisationsschema 20170808: Leonard Rendal. Rallare som byggde järnväg i Belgiska Kongo 1908. (Information och material från Erik Jernberg) 20170805: Larssons paraplyfabrik. Fotografi på företagets skylt. Bild från Jan-Olof Larsson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *