Malungs Express

Sida om Malungs Express

Bondpä Harald Matsson

Bondpä Harald Matsson Kartan uppdaterad med dom 3 platser som Harald hade butik på. (Tällbyn, Böle & Grimsåker) Även en tidningsnotis från hans 60årsdag och bild av orderblock. Material från Lena Eliasson

Råbergets fäbodar

Ny sida med Råbergets fäbodar. Tidningsartikel från 1991 om Nirs Gunnar Persson.

Idbäck

En sida om byn Idbäck. För närvarande endast med ett gammalt flygfoto, men hoppas få återkomma med mer material från Göran paulsson

Nyheter (Från den gamla websidan 201512)

Denna sida är utvecklad i wordPress. Den förra var inte lika flexibel, och hade en hel del begränsningar. För att kunna följa utvecklingen av denna websida bakåt i tiden har jag därför här lagt in dom uppdateringar som gjordes på den gamla sidan: Senast nyhet längst upp: 20151229: Magnil Erik Olssons rörledningsfirma Idbäck 20151217: Malungs Boktryckeri. Fotografier mm 20151217: Lisells. Interiörbilder personal 20151203: Bergli resanderum. Porträttfotografier och information 20151202: Larssons Paraplyfabrik. Nytt fotografi från tillverkningen 20151202: Brovaktens kiosk. Bilder och information

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *