Jofama REC

Niss Oskar Jonsson f1909

Lennart Niss Jonsson f1939

Niss Oskar Jonsson grundade JOFA redan 1926. I och med att Oskar då ej var myndig, fick det första bolget registreras av hans far Niss Jonas Jonsson. Bolaget hette “N J Jonsson Malung”.
Sedemera döptes företaget om till “Jonssons fabriker” (JOFA)
JOFA tillverkade och sålde både skinnkläder och allehanda sportartiklar (Skridskor, hjälmar, båtar, tält mm.
1966 Delades verksamheten upp i skinn & sport. Skinntillverkningen lades under företaget “Jofama” (Jonssons fabriker Malung) och Sportdelen fortsatte som Jofa.

1973 såldes JOFA-delen med sportutrustning till Volvo.

Niss Oskar behöll skinndelen under 2 olika bolag JOFAMA (Jonssons fabriker Malung) för tillverkningen och Malungsbutikerna för försäljning. Efter en tid startade Niss-Oskar bolaget “REC” för försäljning av sportartiklar

// Mats Niss-Jonsson Februari 2015
// Rolf Lekare Juli 2015

Kataloger från olika branscher

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *