Bröderna Jonsson

Niss-Oskar
Jonsson f1909

Niss-Oskar Jonsson drev denna firma parallellt med Jonssons fabriker. Han ville hålla firman “hemlig” för att inte störa huvudverksamheten. Man bedrev den från bostaden i Mobyn och det var i huvudsak en postorderverksamhet. Man konkurrerade därför i viss mån med Jofas detaljistkunder
  
 // Lennart Niss Jonsson November 2015

Länkar
JOFA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *