Ombyggnad menystrukturen

Jag har byggt om menystrukturen. Tidigare innehöll flera av rubrikerna i menyn många undernivåer (Speciellt sådana som “Företag”) så det var ganska svårnavigerat.
Jag insåg att det går att bygga upp sidorna i en hierarki istället och nyttja inbyggda funktioner i wordpress där man på ett enklare sätt kan uppnå samma sak.
Istället för att ha en menyrad som vecklar ut sig i 5 undernivåer, som dessutom knappt får plats på skärmen så kommer man till en sida, där samtliga huvudsidor med undersidor pedagogiskt presenteras under.

Detta har dock lett till att gamla länkar på många ställen har upphört att fungera…
Jag kommer att få lägga en hel del tid på att länka om länkar till den nya sid-strukturen

// Hans

Posted in Okategoriserade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *