Irene Matsson

Irene Matsson f1915

Irene är dotter till Per Johan Pettersson f1871, grundaren till Petterssons Foto & Malungs Accidenstryckeri. Irene var bildredaktör för sockenböckerna (Malung ur en sockens historia) och kom då i kontakt med många gamla bilder och glasplåtar. Irene har sedan dess med kunskap hon fått från sin far och själv vidareutvecklat restaurerat hundratals gamla fotografier från glasplåtar från 1880 & 90-talet

Tidningsurklipp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *