Malungs Kyrka

Foto Jan Haars

Foto Jan Haars

Den äldsta delen av Malungs kyrka byggdes redan på 1200-talet. Mellan 1490 – 1510 utvidgades bygggnaden. Tornet som murades av gråsten byggdes troligen på 1560-talet. 

Under 1700-talet genomfördes omfattande arbeten och det var under den perioden som kyrkan i stort fick sin nuvarande utformning med två korsarmar

Under 1880-talets genomfördes omfattande restaureringar

I modern tid har kyrkan renoverats i 2 omgångar: 1958-59, samt mitten av 1990-talet

Tidningsurklipp

Skannad hos Göran Paulsson

Skannad hos Göran Paulsson

Skannad hos Göran Paulsson

Skannad hos Göran Paulsson

Skannad hos Göran Paulsson

Skannad hos Göran Paulsson

Skannad hos Göran Paulsson

Skannad hos Göran Paulsson

Skannad hos Göran Paulsson

 

Skannad hos Göran Paulsson

Skannad hos Göran Paulsson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *