Malungs Kyrka

Foto Jan Haars

Foto Jan Haars

Den äldsta delen av Malungs kyrka byggdes redan på 1200-talet. Mellan 1490 – 1510 utvidgades bygggnaden. Tornet som murades av gråsten byggdes troligen på 1560-talet. 

Under 1700-talet genomfördes omfattande arbeten och det var under den perioden som kyrkan i stort fick sin nuvarande utformning med två korsarmar

Under 1880-talets genomfördes omfattande restaureringar

I modern tid har kyrkan renoverats i 2 omgångar: 1958-59, samt mitten av 1990-talet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *