Utsjö jernväg

1871 bildades Utsjö Jervägsbolag med syfte att knyta samman flottningslederna i västerdalälven med Klarälven i Värmland. 

Järnväg byggdes mellan västra utsjö och Holmsjön/Båthussjön. Lokomotiv köptes från Motala och England

1896 var transporterna ej lönsamma längre, varpå bolaget likviderades. Järnvägen uppläts till allmän väg under förutsättning att byborna stod för uppbrytande av slipers och räls. detta blev sedemera vägen mellan Utsjö och Holm/Kappsjöarna (Information sammanfattad från skriften “Historien om en järnväg. Utsjö Jernväg 1873-1896” se nedan)

Artikel skannad hos Mass Lars Henriksson

     

Skannad hos Mass Lars Henriksson

Länkar
Relaterat företag xxx
Relaterat företag xxx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *