Malungs Hembygdsförening

Malungs Hembygdsförening bildades 1919. Till Hundholen har man flyttat och byggt upp många gamla hus med syfte att visa hur en storbondegård kunde se ut under 1600- och 1700-talen. Husen kommer från olika delar av Malungs socken

Ur häftet "Gammelgården" från 1932

Skannad hos Göran Paulsson

Reklamhäfte hembygdsgården 01

Skannad hos Göran Paulsson

Reklamhäfte hembygdsgården 02

Skannad hos Göran Paulsson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *