Malungs Hembygdsförening

Malungs Hembygdsförening bildades 1919. Till Hundholen har man flyttat och byggt upp många gamla hus med syfte att visa hur en storbondegård kunde se ut under 1600- och 1700-talen. Husen kommer från olika delar av Malungs socken

Skannad hos Göran Paulsson

Skannad hos Göran Paulsson

Skannad hos Göran Paulsson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *