Mobyns snickerifabrik

Tors Jonas Eriksson f1881

Tors Viktor Eriksson f1895

I “Torsjonas-riset” bodde Tors Erik Jonsson född 1855. Tors Erik var både smed och snickare. Han tillverkade kälkar som användes i skogsbruket.’
Han bedrev sin verksamhet från gården i Mobyn.

Hans söner Jonas & Viktor startade i början av 1900-talet Mobyns snickerifabrik vid nya allfarvägen

Snickerifabriken var som störst på 60-talet, och avvecklades 1974
Wiktorssons snickerifabrik köpte efter avvecklingen maskinparken

Flygfoto över Mobyns snickerifabrik. Bild från Hasse Gunnarsson

Fotografi över produkter tillverkade i Mobyns snickerifabrik.
Bild från Hars-Bertilsamlingarna

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidningsurklipp från nedläggningen 1974
Skannad hos Göran Paulsson

Tors i Mobyns snickerifabrik.
Bild från Hars-Bertilsamlingarna

Del av personalen/ ägarna till Mobyna snickerifabrik. Bilden skannad hos Berith Gunnarsdotter

Faktura 1953 till Henning Karlssons skinnindustri för “Jämning av 8st stansplattor”
Fakturan skannad av Eskil Olsson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *