Alb Perssons Tjärfabrik 1909-1921

Nissjers Olof Persson f1849

Nissjers Albert “O-Albert” Persson f1877

Nissjers Gustaf Persson f1886

Bild från Mass Lars Henriksson

Olof Hampus artikel ur Mora Tidning den 25/6 1962 har bearbetats av Mass Lars Henriksson 2017-02-27

I början av 1900-talet uppfördes ”Trollbacksvillan” av hemmansägaren Nissjers Olof Persson från Hole. Samtidigt började han planera för att anlägga en tjärfabrik, i närheten av villan, tillammans med sönerna Albert och Gustaf.

Tjärfabriken togs i drift 1909-10 under firmanamnet ”Alb. Perssons & C:is Tjärfabrik”.

 Förutom tjära så utvanns även terpentin i den då moderna industriella produktionen. Fyra tjärugnar var uppförda i rad i en linje norrut från Värmlandsvägen. 

Vid första världskrigets utbrott kom disponenten Birger George Gedda, som var anställd hos göteborgsfirman L.G. Bratt & Co, att uppmärksamma den ensligt liggande anläggningen och 1916 såldes den av Albert Persson till göteborgsfirman. 

 Under kristiden var tjärproduktion en viktig och nödvändig industri. Gedda, som senast varit anställd i Ransäter, var född den 30/11 1855 i Örby församling, Älvsborgs län, och gift med Berta Elisabet Svensson från Göteborg. Under åren 1916-1921 drev Birger Gedda i ganska stor skala tjärbränning i Trollbacken. Han avled i Malung den 4/11 1921 och vilar i familjegraven i Alingsås. Birger Gedda kom 1916 till Malung och bosatte sig i den mycket bekanta ”Nils Gustaf-villan” i Myckelbyn, Malung, på sin tid uppförd av handlanden och donatorn Nils Gustaf Eriksson.

Det berättas att Helje Joel Olsson i Myckelbyn och Åsper Johan Andersson från Grönland körde med häst upp 35.000 murtegel samt kalk och rertortrar den dryga milen till Trollbacken när tjärfabriken uppfördes. Arbetet med uppsättningen av tjärungnarna skedde under ledning av ingenjör Wikstrand från Mora, som tidigare varit verksam i bl.a. Ryssland. 

När tjärugnarna var på plats kunde stubbrytningen sättas igång. Den sköttes av skogsarbetaren Mauritz Tollefsson från Grimsåker, som tidigare varit rallare på inlandsbanan, dennes bror August Siberg, en värmlänning Knutsson från Värnäs jämte ytterligare någon person från samma landskap. Stubbarna bröts vid trakten av Glimsjön och det arbetet skedde sommartid. Man använde stubbrytare och ”klöv” stubbarna med ”karlsonit” (en sorts dynamit). Materialet lades upp i högar, kubikfamnar. Varje kubikfamn bruten stubbe betalades med 12 kronor och då man kunde hinna med både två och tre kubikfamnar per dag, förstår man att dagsförtjänsten blev god. Uppmätningen av stubbarna skedde sedan av Knut Lars Nilsson från Storbyn. Sommaren 1917 ådrog sig Tollefsson en besvärlig handskada vid sprängning av stubbar. Stubintråden var felaktig och skottet brann av för tidigt. Annars förlöpte arbetet utan olyckor. Tjärbränningen skedde vintertid, sedan de upplagda stubbarna med hästar körts fram till ”fabriken”, Mur Johan Eriksson från Myckelbyn samt Knut Lars Nilsson och dennes broder Knut Halvar Nilsson körde fram stubbarna. Den utvunna tjäran tappades i trätunnor och kördes på vagnar med hästar till Malungs Järnvägsstation för vidare transport till Göteborg, där tjäran ytterligare förädlades.

Tollefsson berättar, att en del produkter användes till smörjning av godsvagnar etc. Vid tjärbränningen i Trollbacken utvanns även terpentin ”tjärvatten” o.s.v. Folk köpte ”tjärvatten” och brukade detta vid bestrykning av pärttak för att göra detta hållbarare.

Arbetarna logerade i Trollbacksvillan men återvände vid veckosluten till Malung, där hästarna sattes in i Geddas stora stallbyggnad. Gedda hade tre hästar, varav en ”travare” var avsedd för Geddas personliga behov. Man såg ibland Gedda åka iväg i gigg upp till arbetsplatsen i Trollbacken och hästen fick nästan alltid springa i trav. Personligen var Gedda en mycket omtyckt man och synnerligen generös med pengar. Han förklarade för sina arbetare, att ”det inte spelade någon roll hur mycket de tjänade”. Huvudsaken var att de gjorde ett gott arbete. Helje Joel, som var gårdskarl hos Gedda ett år, berättar att en gårdskarl då normalt hade en lön av 60 kronor i månaden. Då Joel gjorde anspråk på att i varje fall få samma lön hos Gedda, förklarade denne, att han skulle få ”hundralappen” i lön varje månad. När Gedda bevistade någon auktion i trakten kunde han komma med överbud hur långt som helst bara för att få inropa en åtråvärd sak.

Efter Geddas död upphörde tjärbränningen i Trollbacken. ”Trollbacks-villan” har sedan dess bytt ägare flera gånger och äges f.n. av Janne Jansson och Henry Jansson, Hole. Villan har brukats i olika sammanhang. Efter tjärbränningens slut blev byggnaden nyttjad såsom ”utskänkningsställe”; ett kärt tillhåll för många men besvärligt för myndigheterna till följd av ställets karaktär av krog med slagsmål och andra avigsidor som följd. En och annan tattarfamilj har också lyckats taga sig in i villan och bereda sig bostad under längre än som från början varit meningen. Nu står byggnaden obebodd sedan lång tid tillbaka och dess framtida öde är ännu så länge ett oskrivet kapitel.

Fabriksbyggnaderna revs under 1930-talet och villan hade stått obebodd länge när den antändes vid en brandövning i början av 1970-talet. Idag står det ett fritidshus på villans gamla grund, som är omsorgsfullt gjord av huggen granit. 

// Mass Lars Henriksson Februari 2017

Artikel i tidningen Dalpilen 15 oktober 1909

Ordersedel skannad hos Mass Lars Henriksson

Bild från Mass Lars Henriksson

Bild från Mass Lars Henriksson

 

Tjärfabriken Foto från Kurt Stigsson

Delar av husgrunden till Tjärfabriken. Foto Hans Öjes & Lars Henriksson Oktober 2017

Delar av husgrunden till Tjärfabriken.
Bakom dom 3 granarna kan man skönja husgrunden som sträcker sig till vänster och bortåt.
Dom 3 granarna växer nu inne i det som en gång var Tjärfabriken
Foto Hans Öjes & Lars Henriksson Oktober 2017

Delar av husgrunden till Tjärfabriken.
Samma som ovan, men riktning norrut
Foto Hans Öjes & Lars Henriksson Oktober 2017

En gammal tjärbränningsgrop
Foto Hans Öjes & Lars Henriksson Oktober 2017

Länkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *