Jump-In Disco

Namn föreståndare

Jump-IN var ett disco som på 1980-talet fanns i Hotell Skinnargårdens källarvåning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *