Olof Lisell handelsman/ Lisells mode

Olof Lisell f1846, d1912

Foto från En Sockenhistoria i bilder 100år

Lisellska huset (Gammalt vykort)

Olof Lisell öppnade 1873 affär i ett hus vis södra delen av Lisellska torget (Idag ett flervåningshus där bl.a Swedbank har sina lokaler). 

1874 köpte han tomten mitt emot och byggde ett 2-våningshus för sig och sin familj.

År 1900 stod Lisellska huset färdigt vid torgets västra sida, inrymmande ny bostad åt familjen Lisell samt stora affärslokaler

Efter Olofs död förändrades ägarförhållandena. Ingen av avvingarna hade handelutbildning, eller så bodde dom på annan ort. Företaget ombildades till aktiebolag och aktierna fördelades med 50% till arvingarna och den andra halvan (sånär som på ett fåtal aktier) delades upp mellan:

  • Hemmansägare Danils Per Larsson
  • Hemmansägare Kapla Jonas Larsson
  • Handlanden Skördåkers Lars OlssonFoto från Lisells jubileumsbok.
Lisells 100år 1973

 

Olof Lisell i 20 årsåldern


 

 

Olof Lisell i medelårsåldern

Olof Lisell vid sitt sista levnadsår

Lisellska huset (Gammalt vykort)

 

 

Lisellska huset (Gammalt vykort)

 

 

Gamla apoteket. På platsen där idag bl.a Swedbank har sina lokaler (Gammalt vykort)

 

 

Lisells bostadshus uppallat för flyttning till Spännargatan. 
Foto ur Skinnarebygd 1986

 

 

Lisellska torget (Gammalt vykort)

 

 

Lisellska torget med runda Nisskiosken i förgrunden (Gammalt vykort)

 

 

 

 

Gamla apoteket. På platsen där idag bl.a Swedbank har sina lokaler (Bengt ‘Kolo’ Olofssons “Rivna hus”)

 

 

Interiörbild från den första butiken. olof Lisell expiderar Haga Erik Eriksson
Foto från Lisells jubileumsbok. Lisells 100år 1973

 

Interiörbild från Lisells. Till vänster okänd kvinna, till höger Ståby Karin Larsson från Eggen Yttermalung. Ståby Karin var butiksbiträde i många år. Bodde även i Lisellska huset
Text från Foto från Karin Wallén

 

 

Interiörbild från Lisells. Ståby Karin Larsson och okänd. Erhållit medaljer för lång och trogen tjänst.
Text från Foto från Karin Wallén

 

 

   

Interiörbild från Herr avdelningen 1944. 
Bertil Lundin, Gösta Hansson, Johan Aronsson och Olle Olsson

Foto från Lisells jubileumsbok. Lisells 100år 1973′

 

Interiörbild från Herr avdelningen 1973.
Berndt Jonsson, Sven Åsper och Sven-Erik Fredriksson

Foto från Lisells jubileumsbok. Lisells 100år 1973

 

 

Interiörbild från den “Unga avdelningen” 1973. 
Sven-Erik Fredriksson, Anna-Stina Gustafsson, Maj-Britt Olsson & Berndt Jonsson
Foto från Lisells jubileumsbok. Lisells 100år 1973

 

 

 

Interiörbild från Dam avdelningen 1944. 
Gurli Olsson, Valborg Olsson, Karin Ståby och Anna Andersson

Foto från Lisells jubileumsbok. Lisells 100år 1973

 

Interiörbild från Dam avdelningen 1973.
Maj-Britt Olsson, Anna Andersson och Anna-Stina Gustafsson

Foto från Lisells jubileumsbok. Lisells 100år 1973

Firmans personal år 1900
Foto från Lisells jubileumsbok. Lisells 100år 1973

 

Lisselola Erik Eriksson

 

Spännar Erik Jonsson

 

 

Olajos Erik Jonsson

 

 

Haga Elias Eriksson

 

 

Jonas Lind

 

 

Masabengt Anna Nilsson f1878

            

Ordförande
Danils Per Larsson f1866

 

Kapla Jonas Larsson f1868

 

Maria Lisell

 

Karin Lisell

        

Erik Lisell

 

Jonas Walles f1864

 

Skördåkers Lars Olsson f1865

Bo Zettergren 
Ordförande

 

Jonas Danils

 

John Kapla f1903

 

Henry Nordin

 

Erik Walles f1903

 

Brita Zettergren (Walles)

 

Bengt Danils

 

Ingeborg Wennberg (Skördåkers) f1908

Lisells jubileumsbok från 1973
Företaget firar 100år
(Visas som bildspel med samtliga sidor skannade)

Skannad av Dennis Klahr

Bildspel. 

Speceri, järnvaror och diverse
1900-1903 Jonas Lind
1903-1907 Magnil Mats Jansson
1908-1918 Haga Elias Eriksson
1917-1922 Hjalmar Berglund

 

Manufaktur (Herr & Damkonfektion)
1900-1903 Olajos Erik Jonsson
1903-1913 Hallsjös Per Jonsson
1913-1915 Johan Hallsjö
1915-1953 Johan Aronsson
1953-1964 John-Erik Aronsson
1964-???? Sven Åsper

 

Johan Aronsson

 

John-Erik Aronsson

 

Sven Åsper

 

Annons ur programblad för Skinnarloppet 1959

Annons i Malungsbladet 1966 Nr20 Torsdagen den 26 Maj

 

Annonsering Malungsbladet 1978 Nr45, vecka 50

 

Länkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *