Isakssons speceri och diverseaffär

Ingri Olle Isaksson f1920. Foto från Ingri Erik Isaksson

Detalj ur omslagspapper. Bilden från Sture Hanis

Den före detta SP-boa i Gärdås
Foto 1987 Skinnarebygd

Snickar Per Persson öppnade 1895 en filial till Esspe, belägen i Gärdås. (Länk till Esspe Gärdås) 
Handelsbodens förste föreståndare var Torris Lars Persson f1871 (gift med Snickar Pers syster)

Handelsboden togs över 1955 av Olle Isaksson, och stängdes för gott 1957/1960 (2 olika årtal, olika källor)

Familjen Isaksson på farstubron till Boa i Gärdås. Fr.v. Kvickers Kristina Olsdotter (1890-1979) med dottern Britta (1922-2009), Erik Isaksson (1916-1993), Olof “Olle” Isaksson (1920-2000), Ingri Isak Eriksson (1891-1959) och Anna Isaksson (1918-1994).

Fotot från Ingri Erik Isaksson

Omslagspapper från Isakssons speceri och diverseaffär

Skanning från Sture Hanis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *