Esspe Romarheden (S.P Persson)

Snickar Per 
Persson f1860

Esspefabrik_romarheden

Snickar Per Persson f1860 började som vandrande skinnare, gårfarihandlare och började så småningom sälja svartpälsar och skinntröjor i Stockholm. Snickar Per startade ganska snart tillverkning av skinnplagg i hemmet i Malung, och kombinerade skinnförsäljning med diversehandel från ett flertal filialer med det traditionella jordbruket. 

Snickar Per var en föregångare på många områden. Bl.a bekostade hans firma elverk med kopparledningar från Malungsfors till Romarheden och omkringliggande byar. SP byggde även vattenledningsnät i byn

 

 

 

1958 bildades Kommanditbolaget Poronyl. SP Persson var tidigt en av huvudägarna av Poronylfabriken i Malungsfors

Bilden visar framställning av cellplastblock för isoleringsändamål
Bild från SP Persson minnesskrift 1960

 

Skinnfabriken är den miljö där S P Perssons direktör Sven Bohm lanserar isoleringsplattan “Poronlyl” Foto Rune Ohlén

SP Perssons butik från söder i Romarheden
Gammalt vykort

 

 

Den ursprungliga butiksfastigheten byggdes till och inrymde fram till år 1941 bolagets huvudkontor
Foto ur SP Perssons jubileumsskrift 1960

 

Livsmedelsaffären i Romarheden
Foto ur SP Perssons jubileumsskrift 1960

 

Under 2:a världskriget rådde brist på drivmedel, ochg det var ransonering på bensin. 3 Malungsföretag anskaffade då el-bilar för varuleveranser. (Jofa, Esspe & Eliassons garveri)
Länk till el-bilar i Malung under 2:a världskriget
 
Foto taget på trappen till Esspes affär i Romarheden. Fotot visar, förutom de två små flickorna som sitter på trappen, Esspes affärspersonal runt 1945. Personalen är fr.v. Bengt Lissmats, Romarheden, Dagmar från Äppelbo, Herbert Andersson, Romarheden, Gösta Andersson, Romarheden och Halvar Stig Johansson, Idbäck.

Fotot från Stig Johansson via Göran Paulsson
 
Delar av Esspes personal fångna på det här fotot troligen taget under 1940-talet. Bland personerna som sitter framför skinnfabriken i Romarheden känns en del Romarheden och Idbäcks invånare igen

Fotot från Stig Johansson via Göran Paulsson

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *