OK/IC (Gamla OK)

Namn föreståndare

Startade som IC 1958. Övergick senare till OK, och revs på 1990-talet

IC vid öppnadet 1958. Foto Rune Ohlén

Efter IC, blev det OK
Foto: Kurt Stigsson

OK-macken söderifrån
Foto: Kurt Stigsson

Bilden ovan är innan rivningen på 1990-talet
Foto: Kurt Stigsson

Skannad hos Göran Paulsson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *