MSF Malung Sälens föreningar

Ann-Louise Eklund f1967

Vi bevarar kulturarvet för framtida generationer.

  • Scannar glasplåtar, negativ och papperskopior.
  • Tillvaratar tidningsartiklar och foton.

Man har bl.a tillgång till fd fotografens på NWT Bengt ”Kolo” Olofssons fotografier och negativ som skannas för eftervärlden

Malung Sälens föreningar AB driver 2 olika verksamheter

  • Cafe & second hand i gamla stationshuset
  • Snöskottning, Trädgårdsarbete, gräsklippning, häckklippning och röjning på tomt

Tidningsurklipp

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *