Hålia

Tidningsartikel om Hålia från 1984. Artikeln från Elvy Haltorp

Skannad hos Göran Paulsson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *