Gravberget

Foto skannat hos Per-Lennart Pettersson

Inskannad artikel där Skol Olof berättar om malmletning i Malung. Skannad hos Göran Paulsson

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *