Bishop Hill
Utvandringen till Amerika i slutet av 1800-talet

År 1846 emigrerade en stor grupp Malungsbor till Bishop Hill i staten Illinois i USA. ‘Profeten’ Erik Jansson från Biskopskulla i Uppland hade omvänt dessa malungsbor samt ett flertal andra svenskar, som detta år slog följe med honom till det nya landet i väster för att bilda ett eget samhälle grundat på Erik Janssons frireligiösa tankar. Detta var den första utvandringsvågen från Malung.
Några avled troligen under den långa resan till Bishop Hill och andra under den första tidens hårda tillvaro i det närbelägna Red Oak Grove, dit de anlände innan de slog sig ned på den plats, som skulle få namnet Bishop Hill. År 1849 utbröt den asiatiska koleran och skördade många offer, av vilka några var malungsbor. 

Den mest omtalade och omskrivne av de malungsbor, som begav sig iväg till Amerika med Erik Jansson, var Lindjo Gabriel Larsson (f. 1/10 1784) från Östra Fors. I alla skrifter, som behandlar Erik-Jansismen beskrivs hur han bidrog med 24000 riksdaler till den gemensamma kassan. Pengarna transporterades i en stor läderväska och i en målad träkista. Kistan finns fortfarande kvar i Bishop Hill hos ett barnbarns­barn till Erik Jansson, fröken Edla Warner

Av arkivhandlingarna att döma tycks Lindjo Lars Gabrielsson från Östra Fors ha varit det första offret bland de vuxna. Koleran hade förts till kolonin av en norsk familj.

Man köpte land, och började bygga upp ett samhälle. Första åren bodde man i primitiva “jordkulor”. Så småningom byggde man riktiga hus

 

Erik Jansson fick aldrig uppleva Bishop Hill’s glansdagar. Han blev skjuten den trettonde maj 1850, i rådhuset i Cambridge. Den som sköt var en fd sektmedlem, John Root. Denne tyckte att han blivit orättvist behandlad. Tvisten gällde Roots hustru, Charlotta Lovisa Jansson (Erik Janssons kusin). När John och Charlotta gifte sig, lovade John att även om han ville lämna kolonin, skulle Charlotta själv få avgöra huruvida hon skulle stanna eller ej. Detta löfte höll han dock inte, för när han två år senare lämnade Bishop Hill förde han med sig hustrun och deras nyfödda barn. Erik skickade omedelbart ut ett par av sina män, som fritog kvinnan. Då anmälde John Root Erik Jansson till tinget i Cambridge, med vars hjälp han återfick hustrun. Efter detta gömdes hon och barnet hos vänner i Chicago. Trots detta fann Erik Jansson henne efter en tid, och än en gång fördes hon tillbaka till Bishop Hill med våld.

Då samlade John Root en grupp män, med vilkas hjälp han tänkte kräva tillbaka kvinnan. Den hotande faran avvärjdes av några av jansoniternas grannar.

Erik Jansson flydde till St. Louis, där han på samma gång skulle reda upp några ekonomiska problem. Efter en tid återvände han till Bishop Hill och till Cambridge, där John Root väntade på honom.

På Erik Janssons gravsten står inristat ” Eric Jansson Founder of the town Bishop Hill born in Biskopskulla, Sweden, Dec.19, 1808, Murdered May 13, 1850

Länkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *