Nyheter (Från den gamla websidan 201708)

Denna sida är utvecklad i wordPress. Den förra var inte lika flexibel, och hade en hel del begränsningar.
För att kunna följa utvecklingen av denna websida bakåt i tiden har jag därför här lagt in dom uppdateringar som gjordes på den gamla sidan:

Senast nyhet längst upp:

20170829: Högfjällshotellet. Nya bilder från Bo Söderberg. Bygget med byggnadsställningar, plåtslagare, byggnadsställningar
20170819: Högfjällshotellet. Info kring uppförandet och om tvisten mellan Wilhelm Clüver & Per Danils. (Mtrl från Göran Paulsson)
20170808: Älgsjöselen. Fotografier från 1960-talet. Bilder från Knekt Mats Olofsson
20170808: Normark. Bolagsstruktur/Organisationsschema
20170808: Leonard Rendal. Rallare som byggde järnväg i Belgiska Kongo 1908. (Information och material från Erik Jernberg)
20170805: Larssons paraplyfabrik. Fotografi på företagets skylt. Bild från Jan-Olof Larsson