Bröderna Wiktorssons snickeri

Tors Gunnar Viktorsson f1923

Tors Helmer Viktorsson f1936

Tors Hans Gunnarsson f1961

I “Torsjonas-riset” bodde Tors Erik Jonsson född 1855. Tors Erik var både smed och snickare. Han tillverkade kälkar som användes i skogsbruket.’
Han bedrev sin verksamhet från gården i Mobyn.

Hans söner Jonas & Viktor startade i början av 1900-talet Mobyns snickerifabrik vid nya allfarvägen
1959 byggde Viktors söner Gunnar & Helmer ett eget snickeri som döptes till Wiktorssons snickerifabrik
När Mobyns snickerifabrik avvecklades i mitten av 1970-talet, så köpte Wiktorssons snickerifabrik maskinparken
Wiktorssons snickerifabrik är fortfarande aktivt, och drivs idag av Gunnars son Hasse.

Foto från Wiktorssons snickeri 2006.
Bild från Hans Gunnarsson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *