Per Danils Trävaror

Per Danils f1899

Foto från Skinnarebygd 1987

Per Danils började sin sågverkskarriär vid Öjesjöns trävaru AB. P.g.a nedläggningen av järnvägen mellan Malung och Brintbodarna, upphörde verksamheten vid Hånäset 1934-35.
Rörelsen flyttades då till grönland till det område som i folkmun kallas “PD-området”. 

PD-området har även tidigare hyst sågverk. Här började “Malungs Qvarn och Sågverksaktiebolag” redan år 1876 såga timmer och förädla trävaror

PD-sågen revs 1986

Per Danils var under 1950-talet ägare av Sälens Högfjällshotell.
Läs om turerna kring fjällvärldens första lyxhotell

Ur bildsamlingen “Rivna hus” Foto: Bengt “Kolo” Olofsson

 

 

 

Per Danils kontorsbyggnad 1979 
Foto: Uppgift saknas

 

 

 

“PD-området” strax söder om bron på östra sidan av västerdalälven.
Foto: Kurt Stigsson

 

Ur bildsamlingen “Rivna hus” Foto: Bengt “Kolo” Olofsson

 

Översvämning i Per Danils brädgård.
Foto: Rune Ohlén

 

Per Danils utanför Sälens Högfjällshotell 
Foto: Rune Ohlén

 

Per Danils var ingift i snickarsläkten.
Här Anna Olsdotter f1867 med sina barn och respektive

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *