Skvaltkvarnarna i Jägra “Kvennon”

Skvaltkvarnarna i Jägra. Liaskvenna/ Nykvenna, den nedersta kvarnen. Byggdes om i början av 1900-talet efter att den gamla brunnit. Kvarnen till vänster i bild. Till höger kvarnstuga med skorsten
Foto Knut Paul Olsson 1976, Bild ur Skinnarebygd 1981 sid33

Namnet på kvarnarna uppifrån räknat:
*) Guckukvarnen
*) Hanis-kvarnen
*) Bondlass/Rödkvarnen
*) Gammel/Här-Larskvarnen
*) Lias/Nykvarn
*) Åker-Matskvarn

En utförligare redovisning av historik kring kvarnarna finns på Quarnstensgrufvans vänners hemsida

 

Fotografier från nutid. “Här-Lars kvarnen”
Bilder från Bente Mellquist Danielson

 

Fotografier från nutid. “Här-Lars kvarnen”
Bilder från Bente Mellquist Danielson

 

Fotografier från nutid.
Bilder från Bente Mellquist Danielson

 

Fotografier från nutid.
Bilder från Bente Mellquist Danielson

 

Fotografier från nutid.
Bilder från Bente Mellquist Danielson

 

Fotografier från nutid.
Bilder från Bente Mellquist Danielson

 

 

Fall Jan Olof Ohlsson intervjuade Emanuel Torris 1996
Emanuel berättar om skvaltkvarnarna i Jägra

 

 Del01. Presentation och allmänt om kvarnarna

 

 

 Del02. Delägare i kvarnarna

 

 

 Del03. Diskussion kring funktionen och olika fackuttryck

 

 

 Del04. Diskussion om varifrån kvarnstenarna kom ifrån

 

 

 Del05. Hisorier och skrock

 

 

 Del06. Renovering

Arne Lund Strängnäs intervjuar Åker Erland den 17 Juli 1979 vid Kappsjöselens fäbod.
Inspelningen via Fall jan Olof Ohlsson

 

 Del01. Berättelser kring skvaltkvarnarna i Jägra och hur Finn-gubben blev skrämd

 

 

 Del02. När elektriciteten kom till Malung och när Mur Nils och Åker Erland byggde egna turbiner vid Örarbäcken i Jägra.
SP Perssons kraftstation vid Ellingån och Anders Eliassons ång-generator vid garveriet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *