Tidningsredaktion MT Mora Tidning

Tidningsredaktörer i Malung samlade kring ett fikabord någon gång på 1980-talet
Fr v Anders Mojanis, FaluKuriren, Bengt Olofsson, Nya Wermlands-Tidningen, Hugo Gustafsson, Dala-Demokraten och Jan Norberg, Mora Tidning.
Foto: Kurt Stigsson

Ljudinspelning. Intervju med Sören Haga

Fall Jan Olof Ohlsson intervjuar Sören Haga 2001-09-06

Sören Haga anställdes vid Falu-Kuriren redan 1965 fram till 1969 då han gick till Nya Wermlands-Tidningen samt från 1974 vid Mora Tidning i Malung. Till Falu Kurirens lokalredaktion kom han tillbaka 1992 då FK och MT fick en gemensam lokalredaktion. Där blev han sedan kvar fram till pensioneringen 2011

Del1. Hur Sören fick anställning på FaluKuriren, om tiden i Malungs IF, skinnarloppet och den exklusiva intervjun med Björn Dählie

Del2. Om branden på JOFA i Hole 1966, och om Kungens första vasalopp

Del3. Fortsättning om branden på JOFA, och om branden 1972 på Eliassons garveri. Skinnaspelet, Malung dansar och Dansbandsveckan

Del4. Om utbyggnaden av Sälenfjället, skinnarloppet, föreningslivet i Malung & Malungs marknad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *