Falu Kuriren

Anders Mojanis f1950

Falu Kurirens lokalredaktion i Malung 1950 – 2015
Journalister som har kommit och gått 
(Av Anders Mojanis)

Falu Kurirens redaktion i Malung öppnades 1950 och har genom åren funnits i tre olika lokaler. Sedan försommaren 2015 har redaktionen lagts ner, efter 65 år.

Därmed finns det inte längre kvar någon av de traditionella dagstidningsredaktionerna. 

Papperstidningarna går kräftgång och ny teknik ska på något sätt kunna ta över. Det hoppas i alla fall branschen.

När bygden blomstrade, och papperstidningen var en självklarhet på bordet i de flesta hem,
fanns det inte mindre än fyra redaktioner med närmare tiotalet journalister och fotografer, som var verksamma.

När undertecknad blev anställd av Falu Kuriren i januari 1972 var det blomstrande tider för tidningarna.
På Falu Kuriren var det kontoristen Edit Henriksson samt redaktör Gunnar Yngström och jag som arbetade.

På Mora Tidning fanns två grånade gentlemän, Erik Johansson och Sten Salomonsson. 

På Dala Demokraten var det redaktör Hugo Gustafsson samt kontoristen Karin Åman.

Och genom den stora arbetskraftinvandringen från Värmland hade dir Gustaf Ander,
Nya Wermlands-Tidningen, tagit upp kampen med Bengtsson-koncernen i Dalarna och etablerat en redaktion för NWT.
Där jobbade vid den tiden journalisterna Bengt Olofsson och Sören Haga.

Nedskärningarna började på 90-talet på FK och MT, som hade samma ägare, blev en redaktion. 
Senare tog Dala-Demokraten sin mats ur skolan.

2013 blev NWT:s enmansredakion avvecklad på grund av vikande abonnentsiffror.
Kvar fanns då bara Falu Kuriren, som också hade blivit enmansredaktion sedan något år.

Som en liten kuriositet kan slutligen noteras att samma år som jag föddes uppe i Transtrand, så öppnade Falu Kurirens lokalredaktion i Malung.

Samma år som jag gick i pension så gick redaktionen i graven och jag blev den siste som lämnade tidningsskutan i Malung,
efter 43,5 års anställning i ett intressant yrke som gett mig oräkneliga personliga möten.

ANDERS MOJANIS

Tidningsredaktörer i Malung samlade kring ett fikabord någon gång på 1980-talet
Fr v Anders Mojanis, FaluKuriren, Bengt Olofsson, Nya Wermlands-Tidningen, Hugo Gustafsson, Dala-Demokraten och Jan Norberg, Mora Tidning.
Foto: Kurt Stigsson

 • Erik Kroon
  Från Falun. Var tidningens förste lokalredaktör i Malung. Han blev senare bilförsäljare.
 • Lars Wahlman
   Tjänstgjorde i Malungsredaktionen i mitten och slutet av 1950-talet. Han flyttade till Gnarp, och var där i många år platsredaktör för Sundsvalls Tidning
 • Bengt “kolo” Olofsson
  Var anställd vid FK i Malung 1959-64. 1965 blev han lokalredaktör på Nya Wermlands-Tidningen i Malung och var så fram till sin alltför tidiga bortgång.
 • Per-Eric Simonsson
  jobbade på FK Malung i drygt ett år, 1964-65, och gick sedan till informationsavdelningen på Stora i Falun.
 • Gunnar Yngström
  Från Malungsfors, jobbade vid Posten då han 1967 rekryterades som lokalredaktör i Malung, och fram till pensioneringen 1983 satte han färg på Falu Kuriren.
 • Sten Widell
  Kom från Stockholm till redaktionen i Malung 1969. 1972 flyttade han till Falu Kurirens lokalredaktion i Mora, vilken sedan slogs ihop med Mora Tidning. Han var kvar fram till pensionering 2010.
 • Lars Johansson
  Från Bollnäs. jobbade på tidningen i Malung 1983-88. Han studerade sedan till läkare och har doktorerat vid Umeå universitetssjukhus där han i dag arbetar.
 • Hans Bohm
  Spelman från Malung, var reporter i Malung 1988 men blev sedan redigerare vid Dala Demokraten i Falun och därefter vid Mora Tidning i Mora fram till pensionering 2013.
 • Åke Johnsson
  Åke var bibliotekarie i Malung men sadlade om till journalist och arbetade i Malungsredaktionen 1989-92. Därefter fick han jobb som reporter vid Södra Dalarnas Tidning i Säter och senare vid Falu Kurirens lokalredaktion i Vansbro.
 • Jan Norberg
  Från Öje anställdes på Mora Tidning i Malung 1980. I samband med att lokalredaktionerna för Falu Kuriren och Mora Tidning slogs samman 1992 blev han en av då tre reportrar i Malungsredaktionen för Falu Kuriren. Senare flyttade Norberg till redaktionen i Vansbro och därefter var han på Mora Tidning i Mora fram till pensioneringen 2014.
 • Sören Haga
  Från Malung, anställdes vid Falu-Kuriren redan 1965 fram till 1969 då han gick till Nya Wermlands-Tidningen samt från 1974 vid Mora Tidning i Malung. Till Falu Kurirens lokalredaktion kom han tillbaka 1992 då FK och MT fick en gemensam lokalredaktion. Där blev han sedan kvar fram till pensioneringen 2011.
 • Anders Mojanis
  Anders med rötter i Transtrand, blev anställd vid Falu Kuriren i Malung 1972 och var kvar i drygt 43 år fram till pensioneringen sommaren 2015. Han är född 1950, samma år som Malungsredaktionen öppnades och han blev även den, som i och med sin pensionering och företagets beslut om nedläggning, blev den siste reportern vid den sista dagstidningsredaktionen i Malung.

I sammanhanget bör även nämnas Edit Henriksson (Stolpe) som från 1966 och under mer än 30 år skötte expeditionen och kontorsgöromål vid redaktionen. Hon var kvar vid de sysslorna fram till 80-årsåldern. Falu-Kuriren har genom åren även anlitat frilansfotografer vid Malungsredakionen. Nämnas kan bl a Inge Persson, Lima samt Ivan Anderson och Kurt Stigsson i Malung.

ANDERS MOJANIS

Falu Kurirens redaktion i Malung har genom åren legat i tre olika lokaler.
 • *) Annexet vid hotell Malung (Förstördes i en brand 1949)
 • *) Lisellska Huset (Det stora trähuset mitt i Malungs centrum)
 • *) Skinnargårdshuset (Sedan slutet av 1950-talet har FK-redaktionen legat i Skinnargårdshuset, hotellet som byggdes 1956 för att kunna tas i bruk vid SM på skidor, som arrangerades i Malung 1957.)

Se även kartan på förstasidan

 
 
 

    

Skannad hos Göran Paulsson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *