Malungs Gästgiveri

Jannes Per Jansson f1848

Jannesgården, det gamla gästgiveriet i Malung
Bild ur skinnarebygd 1990

Jannesgården byggdes kring 1880 av Jannes Per.
Vid invigningen av järnvägen 1892 åt kung Oskar II mat här.

Gästgiverirörelsen upphörde 1918

Jannes Per drev även Ellingeverkens träsliperi Malungsfors.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *