Bergli resanderum

Edit Trosell 
1916 – 1966

Helmer Trosell 
1902 – 1991

Bergli resanderum drevs av Edit & Helmer Trosell från 1949 tills paret skiljdes 1956
Edit drev verksamheten vidare till sin död 1966

Bergli såldes till Gulli och Sixten Ahlén från Idbäck som fortsatte verksamheten

// Aino Trosell December 2015

Annons ur programblad för Skinnarloppet 1959

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *