Gerhard Gustafsson Guldsmeds AB

Gerhard Gustafsson f1897

Bo Gustafsson f1935

Ann-Gerd Gustafsson f1944

Gerhard Gustafsson tog 1931 över guldsmedsbutiken från Sven Danielsson. Butiken har drivits inom familjen fram till 2009 då den slutligen stängdes.  Butiken drevs av Gerhards son Bo tillsammans med hustrun Ann-Gerd mellan 1975-2009

Fram till 1977 drevs 2 olika butiker ur & Optik på postgatan och guldsmedsbutiken i skinnargårdshuset. 1977 såldes Ur & Optikverksamheten till Östlunds optik

Gerhards  far Karl Gustaf Gustafsson f1862 drev Hotell Gustafsson/ Annexet

Tidningsurklipp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *