Malungs järnaffär

Foto Rune Ohlén Mars 1963

Nils Olsson 1888

Foto från släktforskningspärmar Grimsmyrheden

Bertil Olsson 1913

Foto från Skinnarebygd

Lars Olsson 1918

Foto från Skinnarebygd

Oskar Olsson 1921

Foto från Skinnarebygd

Rune Olsson 1923

Foto från Erik Hwasser

Järnhandlaren Nils Olsson kom från Ulricehamn till malung kring 1919 och startade han Malungs järnhandel.

Järnaffären var först belägen vid Jannesplan i J.P Janssons fastighet. Här disponerades en lokalyta på lOOkvm. 

Stora artiklar var allt som hörde lantbruk och skog till som plogar, harvar, skördetröskor, huggarverktyg, skakelbjällror och fotogenlampor.

Fortsättning historik nedan

 

 

Första järnaffären belägen vid Jannesplan i J.P Janssonsfastighet
Bild ur Skinnarebygd 2014

 

 

Sortimentet utökades kraftigt och till kundkretsen hörde hela övre Västerdalarna och norra Värmland. Genom bilismens utveckling börjande också bensinförsäljning.
Först anställd i affären var farmors bror Erland Lissdaniels

 

I bakgrunden syns J.P Janssons fastighet där Malungs Järnaffär först var belägen. Bild ur Skinnarebygd 2014


Gråberg Arthur Persson arbetade i affären mellan 1930 och 1950. Tillsammans med järnhandlarpojkärna lossades järnvägsvagnar med kol och kalk för vidarebefordran till kunderna. En T-Ford fanns som transportbil. Tidigt anlades en handdriven bensinpump av ansenlig höjd som var förbunden med en bensintank på 3000 liter. Gråberg Arthurs far, Jonas Per Olsson, sålde bensin på kvällar och helger. Omtalat är hans munvighet och kvickhet, ex skall han ha svarat en bilist som sedan ville åka till Värmland över bron till Västerdalsälven: “där över bron går vägen till Värmland och därifrån kan ni åka vart fan ni vill”. Gråberg Arthur själv drev senare affären Kol och Koks i centrala Malung.

Malungs Järnaffär i korsningen Moravägen – Lisagatan. Gammalt vykort

 

Bild ur Skinnarebygd 2014

 

Efter farfars död 1968 drev bröderna Lars och Oskar järnaffären. Året innan hade centrumbutiken byggts ut till en sammanlagd lokalyta på 1000 kvm och ett sortiment på över 32000 artiklar. 
Affärsverksamheten i järnaffären hade två toppar då omsättningen var som högst, dels innan jul och under sommaren. 

 

Järnhandlar Lars & Oskar Olsson firar utbyggnaden av centrumbutiken 1967
Bild ur Skinnarebygd 2014

 


Byggvaruhuset på Hantverkargatan stod färdigt 1979. Nio år senare avlider Oskar och min far Lars drev sedan ensam företaget. 

 I järnaffären såldes många vapen och mycket jaktammunition. 

En relativt stor sak på 60-talet och framöver blev gasolanläggningar i framför allt fritidshusen runt om i Malung. Min far hade skaffat sig specialutbildning i att installera gasolspisar och lampor och jag var med honom i ett antal installationer ute i fritidshus. 

Byggmaterial och vitvaror var stora produktområden och till storkunder hörde olika byggföretag som Anders DiösAB, Haldo HögstedtAB och Nils Skoglund AB. Andra stora kunder var skogsbolagen Korsnäs och Uddeholm, de större Malungsföretagen som Jofa och Norema senare Rosengrens samt Malungs kommun.

Järnaffären hade också en verkstad som Roland Andersson stod för. I verkstaden reparerades bl.a. vitvaror, motorsågar, gräsklippare, röj sågar, båtmotorer och skotrar. Roland grundade senare företaget Firma Småmotorer.
I byggvaruhuset arbetade en tid Ulf Johansson på verkstaden för att senare driva företaget Marin & Motor Malung AB. 


Försäljningen av vitvaror, röjsågar, motorsågar och gräsklippare fortsatte i järnaffären, medan reparationerna outsourcades till Ulfs företag. 
Järnaffären hade lagerlokaler vid järnvägsstationen, Lia och kruthuset vid Backselsvägen. I det senare förvarades explosiva varor som dynamit och tändhattar. När man skulle till lagerlokalen vid stationen var järnvägstrafiken tät och ofta fick man vänta, något som Pelle Lindström målande beskrev ” jag har jobbat i järnaffären i 20 år men väntat vid järnvägsbommarna i tio år”.

Rune Olsson tog över driften av järnaffären 1989. Han tillsatte ovan ledningsgrupp bestående av Lennart Olsson, Åke Thorsper, Hjördis Konradsson och ägaren Rune Olsson själv. Rune avvecklade centrumbutiken och all verksamhet förlades till byggvaruhuset med 14 anställda och en butiksyta på nära 2000kvm. Rune hade tidigare till sin pension varit VD för ALFA Lavals Livsmedelsteknik Norden AB och bodde med familj i Lund. Rune sålde några år senare Malungs Järnaffär till Rågsveden AB.

 

Många har sedan arbetat i byggvaruhuset på senare år men då verksamheten varit utanför familjens ledning har jag valt att inte skildra detta, framför allt då jag inte besitter kunskap om alla medarbetare.

// Håkan Olsson (Urval från artikel publicerad i Skinnarebygd 2014)

Malungs Järnaffär Mars 1963
Foto: Rune Ohlén

Malungs Järnaffär Mars 1963
Foto: Rune Ohlén

   

Annons i Malungsbladet 1966 Nr20 Torsdagen den 26 Maj

 

Annonsering Malungs Järnaffär i Malungsbladet 1978 Nr45, vecka 50

 

 

  

Annonsering Malungs Järnaffär i Malungsbladet 1978 Nr45, vecka 50

Byggmaterial till bygget av fabriksbyggnad
Öjes Ernst Larsson. Faktura från 1939

Länkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *