Idbäcks by Littra A

Göran Paulsson har under 40 års tid forskat om idbäcks by. Både om fastigheter och om släktförhållanden. På denna och följande sidor finns detta nu presenterat

Littra A         
NORRA SANDBÄCKSGÅRDEN

Den förste i husförhörsböckerna skymtade förfadern i Sandbäck är Gabriel Persson gift med Marit Larsdotter.
Exakt när de levde, var de bodde och hur många barn de hade är icke bekant.
Två barn finns dock antecknade i husförhörsböckerna, sönerna Sandbäck Gabriel Gabrielsson (1747-1822) och Sandbäck Per Gabrielsson-Forss (1735-1813).

Littra A         
Idbäck 53:3

Sandbäck Gabriel Gabrielsson står där som husbonde på gård nr. 1. Detta är sannolikt den plats som vid storskiftet blev kallat littera A och som är den nordligaste av sandbäckgårdarna.
Den i fyrkant byggda gården låg mitt emellan det nya och gamla boningshus som finns på tomten idag.

Boningshuset var fyrkantens västra hus som sen troligen revs under 1800-talets sista tjugoårsperiod och på dess plats byggdes omkring 100 år senare den byggnad som står där idag och som används till garage och vedbod.

Det långa uthus som på den tiden låg längst i norr på gården, och vars stallbyggnad var markerad med ett årtal från 1700-talet, är med allra största sannolikhet samma uthus som revs i slutet av 1990-talet och då ersattes med ett ”luckulir” som i västra delen har vävkammare och i östra delen snickeriverkstad.

Den östra byggnaden som finns på storskifteskartan står troligen på samma plats som dagens uthuslänga. Dock är det mesta av den byggnaden utbytt och ombyggt under årens lopp.

Ett femtital meter väster om den gamla gården så finns en liten byggnad markerad på storskifteskartan. Denna byggnad är med största sannolikhet det härbre som fortfarande finns på gården, dock, ca år 2000, flyttat några tiotal meter österut.

Den byggnad som vi idag kallar gårdens gamla boningshus bör troligen ha uppförts under 1800-talets sista tjugoårsperiod. Huset används inte längre som boningshus.

Till gården tog man sig på den tiden via dåtidens genomfartsväg, det vill säga ”Nedåteväjin”.
Väl framme vid dagens genomfartsväg fick åka sydöst i närmare 100 meter innan man kom fram till den väg som vi numera kallar ”Gammôl gato” och som ledde fram till den här sista gården i byn.

Sandbäck Gabriel blev gift med Marit Ersdotter från Jägra. Paret hade 7 barn, 4 söner och 3 döttrar. Hur många av dessa som uppnådde mogen ålder är obekant, troligen dock bara 3 av dem.

Dottern Anna (f. 1785) gifte sig med Göllors Lars Larsson och utflyttade till Lit i Jämtland 1824. Sonen Gabriel (f. 1794) gift med Enic Karin Olsdotter utflyttade till Ås i Jämtland 1828. Paret blev sedan nybyggare i Störåsen i Föllinge. Sonen Per (1781-1808) död i fält. Övriga barn döda i späd ålder eller med okända öden.

Nästa åbo på norra Sandbäckgården blev Sandbäck Per Persson (1806-1884), han var sonson till den förste åbon Sandbäck Gabriel Gabrielssons bror Sandbäck Per Gabrielsson och ägare till fastigheten littra A vid storskiftet.
Sandbäck Per gifte sig med Göllors Karin från Tällbyn. Av deras sju barn så nådde tre vuxen ålder, Per, (1829-1888), som senare flyttade till Gärdås, sonen Lars samt dottern Marit.

Lars (1836-1920) är den som sen skrevs som husbonde på gården. Han gifte sig med Romar Anna från Romarheden och de hann få en son, Per, innan Anna dör 1862 vid endast 22 års ålder.
Lars gifte emellertid några år senare om sig med Mur Kerstin Nilsdotter från Gärdet. Året efter giftermålet, 1870, flyttade sen Lars med familj till Holarna. Med på flytten är förutom parets nyfödda dotter Karin, även Per, sonen från Lars första gifte.

Nu tog Lars syster Marit (1846-1933) över gården. Hon gifte sig senare med Sandbäck/Pellanna Jonas från Pellannagården en dryg kilometer söderut i byn.

Tillsammans fick de sonen Johan som dock dog i lungsot redan vid 18 års ålder

Det åldrande paret hade nu inga arvtagare så när Karin Melin (1909-1989) i slutet av 1920-talet kom till gården för att ta hand om dem på ålderns höst så kom det så småningom att bli hon som ärvde gården.
Karin och hennes man Pä ”Mur” Nils Olsson byggde 1946 ett nytt boningshus på gården. Det ligger ett hundratal meter längre norrut än det gamla, ganska nära byns genomfarts-väg.

Det gamla huset hyrdes ut under många år. De som bott i det är bl.a. Karin Melins bror Wilhelm, även sonen Mur Olle med familj bodde där samt Stig Jernberg med familj.
Mur Nils och Karins nya hus kom så småningom att ärvas av deras dotter Pä Ulla-Britt Nilsson (f. 1946) som efter genomgripande tillbyggnad och renovering under 1980-talet idag bebor huset tillsamman med sin make Göran Persson

Skrivet 1980 av Arne Lövgren.
Reviderat och omarbetat 2017 av Göran Paulsson.

 

Den uthuslänga som tidigare stod på norra delen av den gamla gården. Troligen samma som på storskifteskartan och riven i slutet av 1990-talet och ersatt med ett ”luckulir” som i västra delen har vävkammare och i östra delen snickeriverkstad.

Härbre som troligen är det som finns markerat på storskiftes-kartan och fortfarande finns på gården, dock flyttat några tiotal meter österut

Gårdens gamla boningshus, troligen byggt under de senaste 20 åren av 1800-talet.

Gårdens nya boningshus byggt 1946 av Mur Nils och Karin Olsson. Renoverat under 1980-talet. Alla ovanstående foton tagna av Bertil Dåhne.

Foto Göran Paulsson 2017.

”Luckulir” byggt runt år 2000. Foto Göran Paulsson 2017.

Foto Göran Paulsson 2017.

Littra A         
idbäck 53:9

Karin och Mur Nils son Pä ”Mur” Olle Nilsson (1930-2009) byggde även han ett hus på familjens mark på littra A. År 1963 byggde nämligen han och hustrun Milred ett hus strax öster om dåvarande Idbäck folkskolas lärarbostad. Den fastigheten ägs och bebos idag av deras dotterdotter Maria (f. 1974) med familj.

Skrivet 1980 av Arne Lövgren.
Reviderat och omarbetat 2017 av Göran Paulsson.

Boningshus byggt av Mur Olle och Milred Nilsson 1963. Foto Bertil Dåhne 1996.

Foto Göran Paulsson 2017.

Littra A         
Idbäck 53:11

Ett femtital meter rakt söder om Mur Olles hus så byggde hans dotter Pä May Nilsson (1951-2007) och hennes make Åke Ivarsson sig ett hus år 1984. Efter Mays alltför tidiga bortgång så bebos huset idag av Åke.

Skrivet 1980 av Arne Lövgren.
Reviderat och omarbetat 2017 av Göran Paulsson.

Boningshus byggt av Åke och May Ivarsson 1984. Foto Bertil Dåhne 1996.

Länkar

One Comment

  1. Hej Göran
    jag heter Tommy Pålsson Jag härstammar från Sandbäck Gabriel Gabrielsson f 1794-04-09 som flyttade till Störåsen i Jämtland min far Erik Pålsson var född på Tillfället vid Lövsjön Föllinge
    det skulle vara kul att åka till malung Idbäck och titta var man hade rötterna…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *