Nyheter (Från den gamla websidan)

Denna sida är utvecklad i wordPress. Den förra var inte lika flexibel, och hade en hel del begränsningar.
För att kunna följa utvecklingen av denna websida bakåt i tiden har jag därför här lagt in dom uppdateringar som gjordes på den gamla sidan:

Senast nyhet längst upp:

20170905: Nisskiosken Porträttfoto Jan-Anders Niss, 1:a kiosken på Grönlandsvägen, Moratidning 1965, Dalademokraten 1983, Falukuriren 1996
20170904: Motocrossbanan i Hole. Bilder från en tävling & bansträckningen
20170829: Högfjällshotellet. Nya bilder från Bo Söderberg. Bygget med byggnadsställningar, plåtslagare, byggnadsställningar
20170819: Högfjällshotellet. Info kring uppförandet och om tvisten mellan Wilhelm Clüver & Per Danils. (Mtrl från Göran Paulsson)
20170808: Älgsjöselen. Fotografier från 1960-talet. Bilder från Knekt Mats Olofsson
20170808: Normark. Bolagsstruktur/Organisationsschema
20170808: Leonard Rendal. Rallare som byggde järnväg i Belgiska Kongo 1908. (Information och material från Erik Jernberg)
20170805: Larssons paraplyfabrik. Fotografi på företagets skylt. Bild från Jan-Olof Larsson
20170727: ICA Ny sida
20170727: Hotell Gustafsson/Nya Hotellet Annexet. Tidningsartikel från 1965 om rivningen för att bygga livsmedelshall
20170727: Hemköp Ny sida
20170727: Esso. Uppdatering med tidningsartikel från öppningen av den nya bensinmacken
20170727: EPA. Ny sida med bl.a. tidningsartikel från öppnandet
20170727: Domusvaruhuset. Ny sida med bl.a. tidningsartikel från öppnandet
20170727: BP-Malung. Tidningsartikel från 1965 inför öppnandet
20170726: Malungs Konsumtionsförening. Bild utifrån med namn på personalen (Bild från Skinnarebygd 1986)
20170726: Grönlands allmänna telefon Tidningsurklipp från Göran Paulsson
20170726: Biltjänst. Tidningsartikel vid utförsäljning/ auktion rivning 1993. Tidningsurklipp från Göran Paulsson
20170726: ABE-tryck bygger fabrik 1966. Tidningsurklipp från Göran Paulsson
20170725: Malungs Konsumtionsförening. Bild inifrån handelsboden. Foto från Knut Anita Persson
20170724: Mobyns Snickerifabrik. Gruppfoto utanför fabriken, Tidningsartikel från nerläggningen 1974
20170724: Malungs Snickerifabrik
20170724: Esspe Albacksmon, Bilder och information från Knut Anita Persson. Fotografi inifrån affären med personal.
20170619: Esspe Romarheden. Fotografier på butikens personal på 1940-talet
20170614: Nytt företag Arne Björklunds Tapetserarverkstad. Information och bilder
20170613: Texaco/Caltex. Flera nya fotografier från Anneli Fagerlund
20170610: S.O Halvarsson Isenkram & Kjøkkenudstyrforretning
20170608: Plastprodukter. Foto på personalen 1963-64
20170608: Malungs hemsjöjd. Fotografi
20170608: Kästle generagagentur. Foto på Stebacken, & Gamla Öjes Ernst Larssons fabrikslokaler
20170608: Handelsbanken Malung. Foto på personalen
20170608: Esspe Hole gammal annons
20170608: Ellingeverkens träsliperi. Bild på motorbåten “Fors” som fraktade massabalar mellan Malungsfors och Grönland
20170608: Ellinge handel Västra Fors
20170605: Malungs boktryckeri. Porträttfoto Per Lennart Pettersson
20170605: Hi-Bengts grävmaskiner. Porträttfoto Hi Bengt
20170508: Villa Bergli
20170316: Bild på Arne Björklund på Zenith i Bullsjöloppet 1950. Foto från Karin Björklund Jönsson
20170311: Moto-crosstävling i Hole. Programblad skannade hos Göran Paulsson
20170311: Isracing på Bullsjön. Programblad skannade hos Göran Paulsson
20170308: Malungs Järnaffär. Sidan uppdaterad med bilder och text från Håkan Olsson (Tidigare publicerat i Skinnarebygd 2014)
20170308: Konsum Mobyn Ny sida! Bilder från HarsBertilsamlingarna
20170301: El-bilar i Malung under 2:a Världskriget (Information från Mass Lars Henriksson)
20170228: Petterssons foto. Gammalt fotokuvert för framkallade bilder
20170228: Ny sida: Sigurd Larssons bilverkstad
20170228: Noremaskolan (Praktisk och teoretisk verkstadsutbildning)
20170228: Malungs nya möbelfabrik
20170228: Malméns mekaniska. Porträttfoto Petrus Malmén (Foto från Göran Paulsson)
20170228: BP-macken Malung. Reklammössa med tryck
20170228: Biltjänst. Foto och information
20170227: Mobyns snickerifabrik. Ny sida med bilder och info
20170227: Bröderna Wiktorssons snickerifabrik. Ny sida med bilder och info
20170227: Alb. Perssons Tjärfabrik
20170201: Norema. Bilder på ett renoverat takräcke för skidor på en Amazon. Bilder från Daniel Ammann Schweiz
20170201: Malungs Järnaffär. Porträttfoto Järnhandlar Oskar Olsson f1921. Bild från Svenskt Porträttarkiv
20170122: Bild på Bengt-Göran “Flin” Persson åkandes Boloppet i Västra fors 1959-60
20170105: Norema. Bilder på en renoverad Volvo Amazon och matchande Norema-takräcke. Bilder från Daniel Ammann Schweiz
20161222: Norema. Situationsplan över Norema Grimsmyrheden.
20161222: Norema Grimsmyrheden. Foto med kartbild över forografens placering
20161219: Hi-Bengt grävmaskiner. Nya bilder på grävskopor och andra maskiner. Bilder från Gunnar Trond
20161216: NW Nilsson. Ny sida. Porträttfoto och annons från programblad skinnarloppet 1959
20161216: Fäbodar. Tidningsartiklar (Tidningsurklipp skannade hos Elvy Haltorp: Byxångselen, Gammalselen, Hålia, Norberget Öje, Vålberget)
20161216: Edvin Mattsson JOFA Sportbåtar bild1
20161216: Boa i Östra fors. Bild från Peter Helje
20161216: Boa i Västra fors. Bilder från Peter Helje & Jers Erik Robertsson
20161129: Malungs Vapen & Sport. Information och skannade artiklar från Lars Löök
20161127: Druvans kiosk. Fotografier från invigningen av Druvans nya butik 1971. Bilder från Marianne Karlsson & Peter Helje
20161114: Malungs Boktryckeri. Massor med foton från Tord Brorsson
20161108: Adams. Nya produktblad skannade
20161101: Rolenco. Information, foto, annonser
20161101: Eriks Motorservice. Fotografier & tidningsurklipp
20161029: Moon. Porträttfoton, produktkatalog, tidningsartikel
20161029: Mia fiskeredskapsfabrik. Skannat material
20161029: Autoform. En hel del nytt material. Porträttfoto Erik Björklund. Tidningsartiklar
20161029: Adams. Mycket nytt material. Porträttfoto Erik Björklund. Fotografier, produktkataloger, tidningsurklipp
20161028: Arjon kataloger och foton på Arjon-utrustning från Göran Paulsson
20161028: ABE-tryck. Fotografier från Tord Brorsson
20161026: Fäbodar: Älgsjöselen. Universitetsuppsats om Älgsjöselen med stor fotobilaga (109 bilder) Täpp Sven Olof Pettersson
20161026: Fäbodar: Älgsjöselen. Hära Göttfrid och Ingeborg Eriksson vid Älgsjöselen med sina kor. Foton från Elvy Haltorp (48 bilder + tidningsurklipp)
20160824: Esspe Viktiga årtal för företaget Esspe
20160824: Esspe Lisskogsåsen. Ny sida
20160824: Esspe Flygfoto Esspe Hole
20160802: Kol & Koks fotografi på skyltfönster
20160730: Nya broschyrer JOFA. Jofabåtar 1974, Jofabåtar Kungälv, Jofa Tennis 1977, Hockey 1977-78
20160730: Nya broschyrer JOFA Börje Salming, Hockey 1981-81, Oss ishockeyfantomer emellan, Jofa kanoter
20160730: N.A Persson. nya bilder
20160730: JOFA. Fotografi från ett reklamjobb Quick fotbollsskor med Ralf Edström och Johnny Martinsson
20160730: Arjonpersonalen 1949. namnad bild
20160715: Olof Lisell 100år Jubileumsskrift som bildspel
20160712: SIBO Plastbåtar
20160712: Nisskiosken. Massor med nya bilder
20160712: Moon. Skannade broschyrer mm
20160712: Kol & Koks. Massor med nya bilder och information
20160710: Malungs Express. Fotografi
20160710: LT-motor. Fotografi
20160710: LSP mycket nytt material. skannat och fotografier, information
20160710: Ingma-produkter
20160710: Club Grönland. Logotype och spelprogram 1972-73
20160710: Be-Pe produkter. Nytt företag
20160710: Autoform. Nytt företag
20160710: Adams nytt material, information
20160707: Ågrens Manufaktur. Ny sida
20160707: Motorcyklar
20160707: Moon
20160707: Mia Fiskeredskapsfabrik
20160707: Malungs första bil, Åker Erland, “Skinnarna”
20160707: Lennes bryggeri
20160707: IMEX Glasfiber. Massor med nytt material
20160707: Hi-Bengts Grävmaskiner
20160707: Forsmans Olle
20160607: Vild Hasses fjällprodukter
20160607: Norema. Tidningsurklipp om byggandet av den nya fabriken
20160607: LT-motor. Ny sida
20160604: Murlars-kiosken. Bilder och information
20160603: Texaco bensinmack. Ny sida
20160603: Texaco bensinmack. Ny sida
20160603: PD-området, nya fotografier
20160603: Niss-kiosken. Bilder på “Runda kiosken”
20160603: Konsum (Livsmedelshallen) längs Grönlandsvägen
20160603: Esso-macken. Ny sida
20160603: Biltjänst. Ny sida
20160602: Ny samlingssida för sånt som inte är företag, men ändå intressant
20160602: Ny samlingssida för motor (Raggarbilar, Epa/A-traktorer)
20160602: Malungsfors Handelsträdgård. Ny sida
20160602: Iredahls Järn och Sport. Ny sida
20160602: HJ:s snabbköp. Ny sida
20160602: Hejenstedts Livs. Ny sida
20160602: Annonser Malungsbladet 1966, Matssons Radio, Lisells, Ellos Färg
20160602: Annonser Malungsbladet 1966, Fehrms Bokhandel, Bohms Cykel & Sport, Mode City
20160602: Annonser Malungsbladet 1966 Ares skor, Malungs Nya Vulk, Malungs Cykeltjänst
20160602: Annonser Malungsbladet 1966 Malungs Järnaffär, Iredahls Järn och Sport
20160601: Nya Hotellet Annexet. Fotografi
20160601: Malungs konsumtionsförening. Ny sida
20160601: Malungs cykeltjänst. Fotografi
20160601: Hotell Skinnargården. Tidningsurklipp 1993 Sven-Åke Hedlöf, Startsidan omgjord, porträttfoton, info
20160601: Hotell Malung. Fotografi
20160531: Jäger IF, ny sida
20160530: Fjedur
20160529: Nya Hotellet fotografi
20160529: Kästle generalagentur. Ny sida
20160528: Te Pe skivbar. Bild på sedelklämma med reklam
20160528: Matssons Radio. Foto på skyltfönstret under julskyltning 70-talet
20160528: Malungs Express, ny sida med information och tidningsurklipp
20160528: Ingma produkter. Ny sida
20160527: Malméns mekaniska verkstad Petrus Malmén & Co Handelsbolag. Ny sida
20160527: Malméns El. Ny sida
20160527: August Malmén f1912. Ny sida
20160526: Te Pe skivbar. Uppdaterad med information
20160525: Esspe handelsbod i Gärdås
20160525: Ellingeåns kraftverk
20160524: Täpp Nils Nilsson AB. Ny sida
20160524: N.A Persson Charkuteri. Porträttfoton
20160524: Matssons Maskinaffär. Porträttfoto
20160523: Värdshuset Lugnet annons Malungsbladet 1978
20160523: Petterssons Foto annons Malungsbladet 1978
20160523: Per Lundberg VVS annons Malungsbladet 1978
20160523: Matssons Radio annons Malungsbladet 1978
20160523: Malungs Nya Vulk annons Malungsbladet 1978
20160523: Malungs Järnaffär annons Malungsbladet 1978
20160523: Lisells annons Malungsbladet 1978
20160523: Hotell Skinnargården annons Malungsbladet 1978
20160523: Färgbröderna. Ny sida & annons Malungsbladet 1978
20160523: Fehrms bokhandel annons Malungsbladet 1978
20160523: Eriks Motorservice annons Malungsbladet 1978
20160523: Erik Joos Norema annons Malungsbladet 1978
20160523: Ellos färg annons Malungsbladet 1978
20160523: Dalaridå. Ny sida & annons Malungsbladet 1978
20160523: Centrum Tobak Ny sida & annons Malungsbladet 1978
20160523: Bohms cykel o sport annons Malungsbladet 1978
20160523: Ares skor. Ny sida & annons Malungsbladet 1978
20160523: Anders Bildelar annons Malungsbladet 1978
20160523: ABE-musik Ny sida & annons Malungsbladet 1978
20160522: Almlöfs konditori. Porträttfoto, Foton
20160521: Malungs Ångsåg. Ny sida
20160519: Nisskiosken. Information uppdaterad
20160519: Malungs cykeltjänst fotografi på Hugo Andersson mopeder och motorsågar
20160518: Almlöfs konditori. Textinformation från Skinnarebygd
20160516: Rosengrens i Malung. Filmsekvens från kommunfilmerna 1978
20160516: Byråsen skidlift och toppstugan. Filmsekvens från kommunfilmerna 1978
20160511: Skvaltkvarnarna i Jägra. Nytagna bilder från Bente Mellquist Danielson
20160510: Åker Erland, mer information och några skannade bilder
20160509: Stalama nytillagt företag.
20160508: Ellos färg. Porträttfoton, information
20160506: Arjon. Gruppfoto på Arjons personal 1946
20160506: Arjon. Bilder på split-cane-spö och glasfiberspö
20160505: Åker Erland Jonsson f1902. Ljudfiler, intervju med Åker Erland 1979. Intervjuare Arne Lund Strängnäs, inspelningen från Fall Jan Olof Ohlsson
20160503: Skvaltkvarnarna i Jägra. Tidningsurklipp från åren 1942-1997. Klippen från Göran Paulsson
20160502: Skvaltkvarnarna i Jägra. Ljudinspelning när Fall jan Olof Ohlsson intervjuar Emanuel Torris om kvarnarna i Jägra
20160429: Per Lundberg klistermärke
20160429: Fotografier Falukuriren, Dalademokraten, Moratidningen, Nya wermlandstidningen
20160428: Tidningsredaktion Mora Tidning
20160428: Tidningsredaktion Falukuriren med historikberättelse av Anders Mojanis
20160428: Tidningsredaktion Dalademokraten
20160428: TePe skivbar
20160428: Restaurang Lågan/ En Liten Blå
20160428: Ny sida Malungs cykeltjänst
20160428: Ny sida Eriks motorservice
20160428: Ny sida Diskotek Jump-In
20160427: Foto Hilma Stjernströms konditori
20160425: Hotell Skinnargården Aktiebrev och bolagsordning
20160419: Malung generellt. Företagsguide: Företag i Malungs kommun 1996-97
20160413: Hotell Malung. Nytt fotografi
20160408: Magnil Erik Olssons rörledningsfirma Idbäck. Porträttfoton på Erik & Hugo
20160330: Normark. Fotografier, information och skannade broschyrer
20160324: Hotell Malung. Karta för placering av hotellet 1, Fotovyer
20160323: Norema (Nya Norema). Nytt porträttfoto Arnold Joos
20160323: Norema (Gamla Norema). Ritning Enköpingsfabriken, Foton från branden 1964
20160323: Joos-Hema. Foto Hema i kalix, Foto tillverkningen Hema Kalix, Produktblad Hema Kalix
20160320: Norema (Nya Norema). Uppdatering, bilder och historik
20160320: Norema (Gamla Norema). Uppdatering, bilder och historik
20160320: Nordsvensk Reklamservice. Uppdatering, bilder och historik
20160320: Joos-Hema. Uppdatering, bilder och historik
20160314: TIAS Racing. Ny sida
20160311: Fehrms Bokhandel. Porträttfoto
20160310: Värdshuset Lugnet. Malungs skidlifts AB
20160310: Värdshuset Lugnet. Foto, info
20160310: Esspe Persson. Foto
20160215: Nordsvensk Reklamservice. information, porträttfoto
20160126: Lisells. Lista affärsföreståndare genom åren
20160126: Lisells. interiör 1973. “Unga avdelningen” interiör 1944/73. Herravdelningen
20160126: Lisells. Foto Olof Lisell, gamla butiken,personal år 1900, styrelse 1913,
20160126: Lisells. Foto interiör 1944/73. Damavdelningen
20160126: Lisells Jubileumsbok 1973. Lisells 100 år. Skannad av Dennis Klahr
20160124: Arjon. originalfoto från 1959-års katalog. Foto från Göran Paulsson
20160122: IF Nornan
20160122: Club Grönland
20160122: Byråsens fritidsområde
20160120: JOFA. Historien om JOFA & Niss-Oskar. Tidningsurklipp. Volvos köp av Jofa 1973
20160120: JOFA. Historien om JOFA & Niss-Oskar. Riddare av kungliga vasa-orden
20160120: JOFA. Historien om JOFA & Niss-Oskar. Kungligt besök 1946
20160120: JOFA. Historien om JOFA & Niss-Oskar. Jubileumsbok från 2001
20160120: JOFA. Historien om JOFA & Niss-Oskar. Jofa-visan, Jofa-bladet, Byråsen, donation
20160120: JOFA. Historien om JOFA & Niss-Oskar. Brev Åhlen & Holm, Gåva från personalen
20160119: Malungs Stormarknad. Nytt företag
20160119: Bröderna Jonsson sport och fritid
20160119: Adams. Nytt företag
20160113: Matssons maskinaffär foto
20160113: Anders Bildelar
20160111: JOFA Vattenskidor
20160111: JOFA Sportbåtar 4 nya broschyrer. Omarbetad layout
20160108: Jofama motocross. Nya skanningar
20160108: JOFA Fyrverkerier. Ny katalog
20160108: JOFA Fotboll. Omarbetad layout
20160108: JOFA Fiske. Nya broschyrer. Omarbetad layout
20160107: JOFA Camping & Tält. Nya broschyrer. Omarbetad layout
20160107: JOFA barnvagnar
20160106: JOFA väskor, nya produktblad skannade
20160106: JOFA Sadelmakeriartiklar Nytt område, nya kataloger skannade
20160106: JOFA Möbler. Nytt område, nya kataloger skannade
20160106: JOFA Huvudkataloger. massor med nya huvudkataloger . Omarbetad layout
20160106: JOFA Hockey. Nya kataloger . Omarbetad layout
20151229: Magnil Erik Olssons rörledningsfirma Idbäck
20151217: Malungs Boktryckeri. Fotografier mm
20151217: Lisells. Interiörbilder personal
20151203: Bergli resanderum. Porträttfotografier och information
20151202: Larssons Paraplyfabrik. Nytt fotografi från tillverkningen
20151202: Brovaktens kiosk. Bilder och information
20151123: Malungs Gästgiveri
20151123: Malungs Bryggeri
20151123: Hotell Gustafsson
20151114: Konsum på Lisagatan Foto av Rune Ohlén.
20151114: Johnssons skor Foto av Rune Ohlén.
20151114: JOFA. Foto av Rune Ohlén.
20151114: IC (Gamla OK). Foto av Rune Ohlén.
20151114: Hakons. Foto av Rune Ohlén.
20151114: Dalarnas paraplyfabrik. Porträttfoton
20151114: Dalarnas paraplyfabrik. Foto av Rune Ohlén.
20151114: Arjon. Foto av Rune Ohlén.
20151106: Per Danils Trävaror
20151105: Olof Lisell handelman
20151105: Ellingeverkens träsliperi Malungsfors. Foto på grundaren Jannes Per Jansson
20151104: Esspe-boa Hole. Bilder innifrån affären från 1929
20151104: Esspe-boa Hole. Bild på föreståndaren Simon Jansson
20151101: Poronylfabriken i Malungsfors
20151101: Nya Hotellet
20151101: Malungs järnaffär. Vykort på buktiken Lisagatan- Moravägen, porträttfoton
20151101: Hotell Malung
20151101: Ellingeverkens träsliperi Malungsfors
20151101: Bullsjöns camping. Vykort
20151101: Bergli resanderum
20151027: Publicerat om Malung. Rapport om industrin i Malung 1974, samt broschyren “Din fritid” från 1988
20151027: Hans rekommenderar. Lagt in några intressanta länkar
20151022: Fotografier från Firma Plastprodukter (Badflotten Wasserman)
20151022: Fotografier från Firma Larssons Paraplyfabrik Idbäck
20151022: Fotografier från Esspe Järnaffär Malung
20151022: BIO-program från 1934
20151022: Autopart. Produktkatalog
20151002: Esspe Romarheden. Foto exteriört & interiört
20151002: Esspe På Albacksmon Foto exteriört
20151002: Esspe Järnhandel i Malung. Foto exteriört
20151002: Esspe i Hole. Foto exteriört och inifrån butiken
20151001: Malungs Accidenstryckeri. Foton från bok. Accidenstryckeriet 25år/ Göte Pettersson 40år 29 Maj 1950
20150928: Larssons paraplyfabrik Idbäck, fotografier, information
20150928: Dalarnas paraplyfabrik. Fotografier, information
20150925: Petterssons Foto. Foton från boken “En Sockenhistoria i bilder 100år” Irene Matsson
20150925: Malungs Boktryckeri AB. Foton från boken “En Sockenhistoria i bilder 100år” Irene Matsson
20150925: Malungs Accidenstryckeri. Foton från boken “En Sockenhistoria i bilder 100år” Irene Matsson
20150922: Ny sida Plastprodukter (Tom sida, info kommer)
20150922: Ny sida Petterssons Foto
20150922: Ny sida Norema (Tom sida, info kommer)
20150922: Ny sida Malungs Hemslöjd
20150922: Ny sida Malungs Boktryckeri AB
20150922: Ny sida Malungs Accidenstryckeri
20150915: Uppstart av sida (JOFA, Jofama, Arjon, Bohms cykel & sport, Dalarnas paraply, Frisör Ingvar Helje, N A Perssons Charkuteri mm)

 

 

Posted in Okategoriserade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *