JOFA Oskar Camping Att campa. Rätt utrustning jofa 1969 0071

Posted in .