Högfjällshotellet – Torsten Widing

Torsten Widing, innehavare av Grand Hotel i Falun köpte 1964 Hägfjällshotellet. Torsten som drev hotellet mellan 1964 – 1982 genomförde många förändringar

  • Inglasning av swimmingpoolen

  • Restaurangen Onkel Jean startades 1978

  • Nytt personalhotell 1979

  • Lägenhetshotell för andelsboende 1979På våren 1964 kungjordes på Dalatidningarnas löpsedlar att Högfjällshotellet sålts.
Det var Torsten Widing, innehavare av Grand Hotell i Falun, som förvärvat hotellet.
Tillträde skedde den 1 juni 1964. Starten blev ganska dramatisk. Den 2 juli föll en dm snö och sedan kom nysnö varje månad fram till den verkliga vintern.
Inför starten av vintersäsongen och förberedelserna att ta emot julgästerna, brann personalbostäderna den 19 december.
Det blev mycket kaotiskt. Manskapsbodar anskaffades i all hast. Personalen ställde dock upp mycket lojalt och gästerna behövde inte märka någon skillnad.

Tack vare att swimmingpoolen byggts in och tempererade bad kunde erbjudas, lyckades Torsten Widing intressera landstinget att förlägga konvalescentverksamhet på hotellet.
Verksamheten startade i maj 1967. Landstinget arrenderade hotellet och anställde personal.

Första årets budget uppgick till 476.000 kronor. Budget för 1986 uppgick till 3.182.000 kronor.
Totalt har tom 1986 32.326 personer vistats på hotellet under en eller flera veckor.
Verksamheten har varit synnerligen uppskattad och tackbreven till Landstinget och personalen är omfattande. 
För att utöka antalet gästrum, och då handikappvänliga, gjordes 1974-75 en påbyggnad av hotellet. I samma byggnad placerades privatbastu.

1976 fastställdes en byggnadsplan på hotellets mark väster om hotellet och där byggdes ett 20-tal fritidshus för uthyrning.
Fritidshusen fick en mycket hög standard. Don ursprungliga byggnadsplanen omfattade ett 150-tal byggrätter och utbyggnaden pågår alltjämt.Restaurangen Onkel Jean har sin egen saga. 
Namnet ar förknippat med Torsten Widings vistelse i Danmark där han arbetade som kock hos restaurangmannen Jean Iversen. 
Widing lovade att om han någon gång skulle få möjlighet att skapa en restaurang av klass skulle den bära Jean Iversens namn. 
Invigningen firades med pompa och ståt under närvaro av tre landshövdingar.
Det var en 18 miljoners satsning som firades, Onkel Jean samt bl.a det nya personalhotellet.


1979 påbörjades lägenhetshotell för andelsboende med ett 90-tal lägenheter-.
Försäljningen av andelsboendet gick mycket bra varför Widing beslutade att också själva hotellet skulle byggas om till andelsvåningar. 
Ombyggnaden påbörjades på försommaren 1980. Samtidigt hade uppförts annexbyggnad med konferensutrymmen och lokaler för närbutik.
När försäljningen påbörjades av lägenheterna i det ombyggda hotellet fanns ett visst, köpmotstånd.

Förändringarna i skattelagstiftningen hade signalerats och Högfjällshotellet fick inte de försäljningsinkomster
som beräknats för att investeringen skulle bli lönsam. 1980 utökades restauranglokalerna i Onkel Jean.

För att säkra snötillgången i slalombackarna anskaffades snökanoner samt byggdes en serveringslokal vid dalstationen som fick namnet Ski Club

KRIS FÖR HOTELLET
1983 blev den ekonomiska situationen för Högfjällshotellet så svår att Torsten Widing nödgades begära hotellet i konkors.
Widing var vid frånträdet ensam ägare av hotellet. 

I oktober 1983 förvärvade Lindvallen Förvaltnings AB hotell, restaurangbyggnader samt liftanläggningen.

Grundaren Johan Wilhelm Klüver

Klicka på bilden ovan för att komma till denna sektion

Ove Olsson

Klicka på bilden ovan för att komma till denna sektion

Lindvallen Mats & Erik Paulsson

Klicka på bilden ovan för att komma till denna sektion

Thommy Backner

Klicka på bilden ovan för att komma till denna sektion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *