Malungs Kyrka

Foto Jan Haars

Foto Jan Haars

Den äldsta delen av Malungs kyrka byggdes redan på 1200-talet. Mellan 1490 - 1510 utvidgades bygggnaden. Tornet som murades av gråsten byggdes troligen på 1560-talet. 

Under 1700-talet genomfördes omfattande arbeten och det var under den perioden som kyrkan i stort fick sin nuvarande utformning med två korsarmar

Under 1880-talets genomfördes omfattande restaureringar

I modern tid har kyrkan renoverats i 2 omgångar: 1958-59, samt mitten av 1990-talet

Tidningsurklipp

1944-12-06 MoraTidning Några anteckningar om Malungs kyrka

Skannad hos Göran Paulsson

1958-03-13 FaluKuriren. medeltida målningar finns dolda inom Malungs kyrka

Skannad hos Göran Paulsson

1965-11-01 MoraTidning. Hällar från Malungs första kyrka, blev fin källare på Hallåsbacken

Skannad hos Göran Paulsson

1970-09-28 I prosten Hedvalls barndom var tiggeri ett yrke

Skannad hos Göran Paulsson

1970-12-23 Malungsbors begravningsföljen kunde ibland dras av 100 hästar

Skannad hos Göran Paulsson

Prosten Hedvall och kungabesöket på 1920-talet

Skannad hos Göran Paulsson

Ombyggnad för 916.000 kr ger Malung församlingshem

Skannad hos Göran Paulsson

20011130 FaluKurien Lucia på gammalt vis

Skannad hos Göran Paulsson

20041214 Aftonbladet Tittarna rasar mot TV:s lucia

Skannad hos Göran Paulsson

20101126 Dalabygden Ett folkligt luciafirande i Malung

 

Skannad hos Göran Paulsson

20130704 FaluKuriren Ett landmärke putsas

Skannad hos Göran Paulsson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *