Ellingeverkens träsliperi Malungsfors

Jannes Per Jansson f1848

Massafabriken Malungsfors med virkesintagningsbrygga närmast
Foto ur Malungsforspärmarna Västra Fors

Jannes Per Jansson var handlande och gästgivare och ägde flera fastigheter kring Jannesplan i grönland. Jannes Per anlade tillsammans med Lissel Halvar Persson från Hole en pappersmasseindustri för tillverkning av mekanisk pappermassa omkring 1897 i Malungsfors. 

Maskinerna köptes begagnade från Norge. (Kvarnnäs bruk i Kristiania) 

När man byggde fabriken drogs murbruksblandaren av en lina fäst runt vattenhjulet i den nedre tullkvarn ca 500meter uppströms
“Tuben” byggdes av arbetare från Lysvik. I tuben strömmade vatten till 2 turbiner som försörjde hela anläggningen med ström

Produktionen upphörde efter den förödande branden 1924. 
Fastighheten såldes till AB S.P Persson kring 1930

På 1940-talet byggdes en kraftstation i den södra delen av fastigheten, och på 60-talet inreddes den andra halvan för tillverkning av Poronlyprodukter

Ville Bohm som arbetade på massafabriken. Foto kring 1917
Foto ur Malungsforspärmarna Västra Fors

 

Motorbåten “Fors” drog 2 pråmarna lastade med trämassabuntar från fabriken i Västra Fors till lastkajen i Grönland. “Fors” var verksam från 1890-talet och många år framåt.
Den främre pråmen är urlastad, och urlastning av den bakre pågår. En järnvägsvagn står på ett stickspår vid sidan av kajen, färdig att ta emot massabuntarna.
Man kan i bilden tydligt se flottbron mellan Grönland och Hole, vilket tyder på att bilden är tagen före år 1908 då den första järnbron byggdes
Foto och bildtext ur Malungsforspärmarna Västra Fors

 

Branden i massafabriken domsöndagen den 24 November 1924
Foto ur Malungsforspärmarna Västra Fors

 

Massafabriken under återuppbyggnad
Foto ur Malungsforspärmarna Västra Fors

Massafabriken Malungsfors med virkesintagningsbrygga närmast
Foto ur Malungsforspärmarna Västra Fors

Massafabriken
Foto ur Malungsforspärmarna Västra Fors

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *