Malungs Bio

Elis Modh f1916

Malungs Biograf

Fotografier

Biografvaktmästare och maskinisten Elis Modh har sett samtliga filmer under året genom sina gluggar i maskinrummet
Foto Rune Ohlén

 

Biografvaktmästare och maskinisten Elis Modh har sett samtliga filmer under året genom sina gluggar i maskinrummet
Foto Rune Ohlén

Elis Modh i biljettluckan
Foto Rune Ohlén

 

 

Filmprogram från 1934

Länkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *